Cone-beam CT scanner – Tandartsenpraktijk Wilhelminaweg – Dieren

Cone-beam CT scanner

Cone-beam CT scanner

In onze verwijspraktijk te Dieren is een nieuw type CT scan in gebruik genomen. Aangezien het hier om een nieuwe röntgen techniek gaat, willen we deze toch even toelichten. Wij verwachten dat deze  Cone- beam CT Scan zal bijdragen tot een betere patiëntenzorg.

Bent u zorgverlener en wilt u voor uw patiënt(e) een CBCT laten maken, dan kunt u een email sturen naar : Info@tpwdieren.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u of uw patiënt(e) op.

Cone-beam CT versus klassieke CT

Bij een klassieke CT scanner maakt de detector ééndimensionale (1D) projecties nadat de stralenbundel door het lichaam gepasseerd is. Als de röntgenbuis en detector van de klassieke CT-scanner 360° rond het lichaam van de patiënt roteren, kan men 2D-projecties krijgen. De term ‘volume CT’ duidde bij klassieke CT-scanners op de 3D-visualisatie van een voorwerp. Die visualisatie werd mogelijk gemaakt door verschillende aanliggende (of uit een spiraalscan verkregen) 2D-beelden of projecties samen te voegen. Echte ‘volume CT-scanning’ werd echter pas mogelijk met de komst van de Cone-beam CT scan. Bij dit type scanner wordt de stralenbundel van een ‘waaiervorm’ breder geopend tot een bundel met ‘conus’ (kegel) of ‘piramidale’ vorm. Deze bundel wordt na doorgang door het lichaam geprojecteerd op een 2D-detector (flat panel cesium iodide detector van 20 x 25 cm) in plaats van op een 1D-detector. Wanneer stralenbron en 2D-detector ook nog een rotatie van 360° rond het lichaam maken kan men meerdere 2D-projecties krijgen. Met behulp van speciale reconstructietechnieken leveren die een 3D-volume op, dat gelijk is aan de vele aanliggende beelden die met een klassieke CT werden verkregen  ( vervolg druk 3 ).

Wat zijn de voordelen en toepassingen?

Het grote voordeel van de Cone-beam CT is de indrukwekkende vermindering van de stralingsdosis. De dosis is zestig keer kleiner dan de vroeger routinematig gebruikte stralingsdosis en zes keer lager dan ‘lage dosis CT

Scanning’. Aangezien slechts één rotatie van stralenbron en 2D-detector rond het hoofd van de patiënt nodig is kan de onderzoeksduur ook sterk beperkt worden. Een routineonderzoek duurt slechts 20 seconden, een hoge resolutie onderzoek duurt 40 seconden.

De introductie van de Cone-beam CT maakt dan ook een routine 3D-planning toegankelijk en ethisch verantwoord voorimplantologische en gecombineerde orthodontisch-chirurgische ingrepen bij elke patiënt.

Een bijkomend voordeel is dat er bij een Cone-beam CT minder artefacten zijn ter hoogte van de tandbogen, bijvoorbeeld veroorzaakt door tandvullingen of orthodontische slotjes. Bovendien kunnen objectieve metingen van zowel de weke delen als de onderliggende beenderige structuren voor en na de ingreep uitgevoerd worden en evidence-based data opleveren.