Spoedgevallen – Tandartsenpraktijk Wilhelminaweg – Dieren

Spoedgevallen

Spoedgevallen

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”.  Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling.

Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 1 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het terugplaatsen minder succesvol.

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:

Als u de dienstdoende tandarts belt, zal hij of zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal hij of zij u vervolgens behandelen.

Bel voor de dienstdoende tandarts 0313 – 476777 

Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.

Apotheek

Soms zult u na het bezoek aan de tandarts of tijdens een spoedgevallendienst een recept voor medicijnen mee krijgen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een recept voor een pijnstiller of een antibioticum. U kunt hiervoor op kantoortijden terecht bij uw apotheek.

Wanneer u buiten de openingstijden van uw apotheek uw recept wilt inwisselen, kunt u terecht bij de Dienst doende Apotheek in uw woonplaats.

Belangrijk: De Dienst is uitsluitend voor spoedgevallen

Bijvoorbeeld ernstige pijnklachten, ongevallen of nabloedingen. Ook wordt er in de dienst alleen spoedhulp verleend. Voor de normale hulp dient U zich te wenden tot Uw eigen tandarts.

De dienst gaat meestal in met de weekenddienst

Tip:

De dienstdoende tandarts kan u vragen de behandeling contant te betalen. U wordt ook vriendelijk verzocht uw verzekeringspapieren en geld mee te nemen.